Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya