Bár a tőkepiacok szerepe a magyar gazdaságban – annak fejlettségi állapotához mérve is – alacsony, az utóbbi években növekvő kereslet mutatkozott a tőkepiaci finanszírozás iránt, új eszközosztályok jelentek meg, és ezeknek a BÉT által is katalizált folyamatoknak köszönhetően a tőzsde jelentős eredményeket mutatott fel az ökoszféra erősítésében és új termékek fejlesztésében. A 2022-ben megjelent nemzetközi és hazai magas kamatkörnyezet, illetve a bizonytalan geopolitikai és makrogazdasági tényezők ellenére, a BÉT pozíciója ezen a piacon erős, és a jövőbeni tőkepiaci növekedés egyik fő haszonélvezője lehet.

Ugyanakkor a BÉT-nek kihívásokkal is szembe kell néznie: a méretgazdaságosság az egyik fő hajtóereje a szektorban látható konszolidációs folyamatoknak, a magyar tőkepiacok jelenlegi mérete azonban erős korlátot jelent az üzleti modell adatmegoldások irányába történő elmozdulásának és a technológiai innovációnak. Az értékláncon belül az értékteremtés folyamatosan eltolódik az információtechnológia, az adatok, az energiapiaci termékek, továbbá az értéktári, központi szerződői tevékenységek irányába, az elsődleges és másodlagos piaci üzleti modell relatív leértékelését okozva. Ráadásul e téren a verseny nyomása is erősödött. Ám ezek a kockázatok egyben lehetőségek is: a jelenlegi alulfejlettség jelentős organikus növekedés lehetőségét hordozza; a BÉT erőteljesebb hangsúlyt helyez a regionális együttműködésre, ahol több tőzsde van hasonló helyzetben, ami eredményezhet bevételi, illetve költségszinergiát is.

Tőzsde a tőzsdén

A tőzsdei megjelenés számos pozitív hatása mellett (hatékonyság, átláthatóság, széles tulajdonosi kör, forrásbevonási lehetőségek, PR és marketing értékek) a BÉT listázása a tulajdonosi stratégiai célok megvalósulásának egy mérföldköve is. A főtulajdonos MNB ugyanis a későbbiekben csökkenteni kívánja tulajdonrészét a BÉT-ben, valamint megfelelő piaci körülmények esetén új befektetőket bevonni és érdekelté tenni őket a magyar és régiós tőkepiacok sikerében. E folyamatnak a BÉT tőzsdei bevezetése az egyik első lépése lenne.

Új üzletágak és szolgáltatások

Az indexfejlesztések és más új tőzsdei szolgáltatások (például adatszolgáltatás) során mind részvény, mind kötvény eszközosztálynál hangsúlyosan jelenik meg a jövőben az ESG aspektus, akár a BÉT jelenlegi, akár potenciális új indexeit nézzük. A fenntarthatóság témaköre egyre hangsúlyosabb itthon és külföldön egyaránt. A tőzsde ezt a folyamatot a hazai tőkepiacon két irányból is támogatja. Egyrészt a BÉT feladata, hogy a tőkepiac centrális szereplőjeként katalizálja a változást és részt vegyen a zöld, fenntartható tőkepiac kiépítésében. Másrészt a nem nyilvános tőkepiacok felé is nyitni kívánt az új BÉT Xmatch private placement platform elindításával.

A tőkepiac szerepének további növelése

Várakozásaink szerint a magyar döntésközponttal rendelkező nagyvállalatok is az eddiginél erőteljesebben használják majd a tőkepiaci megoldásokat stratégiai döntéseik pénzügyi megalapozásához. A részvénypiac fellendítése mellett a magyar vállalati kötvénypiac fejlesztése is kulcsfontosságú, miközben szintén kiemelt cél a részvénykereskedéshez nem kapcsolódó bevételek növelése.

Regionális és iparági együttműködések

Az európai infrastruktúra szolgáltatók között végbemenő konszolidációs folyamatok, valamint a régió gazdasági súlyának felértékelődése a Budapesti Értéktőzsde számára egy olyan megkerülhetetlen stratégiai pontot jelöl ki, melynek keretében indokolt foglalkozni a különböző típusú együttműködési lehetőségekkel a közép-kelet-európai térségben.

Informatikai innováció és biztonság

A BÉT információtechnológiai stratégiai célja kettős: egyformán fontos, hogy az üzleti stratégia megvalósításának támogatása mellett az informatikát érintő szabályozói elvárásoknak is megfeleljen. Annak érdekében, hogy ezt a két célt megfelelő módon tudjuk menedzselni, már az alapinfrastruktúra területén olyan hardver és szoftver megoldások kiválasztására törekszünk, amelyek megbízható és automatizált, ugyanakkor biztonságos módon támogatják az IT működését. A szervezet piaci kritikus infrastrukturális szerepe által megkövetelt magas rendelkezésre állás és ehhez párosuló magas minőségi követelmények biztosítása érdekében továbbra is piacvezető gyártók IT megoldásainak alkalmazásával alakítottuk és alakítjuk ki az informatikai infrastruktúrát.