A Honlap tartalmára vonatkozó felhasználói jogosultságok az alábbiak:

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll, így annak vagy bármely részének jogosulatlan felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül. A Honlap tartalmának egészét, illetve annak jelentős részét érintő kimásolásnak, illetve újrahasznosításnak számító, jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül vagy közvetve szolgáló felhasználási cselekmények kizárólag a BÉT hozzájárulásával végezhetőek. A Honlap tartalmának jelentéktelen része is kizárólag akkor másolható ki, illetve hasznosítható újra ismételten és rendszeresen a BÉT külön hozzájárulása nélkül, ha az nem sérti a BÉT jogos érdekeit, illetve nem sérelmes az adatbázis rendes felhasználására. Kimásolásnak minősül a honlaptartalom egészének vagy részének bármilyen módon és eszközzel történő sokszorosítása másolatkészítés útján. Újrahasznosításnak minősül a honlaptartalom egészének vagy jelentős részének terjesztése, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele bármely eszközzel vagy módon. Tilos a Honlap tartalmát illegális, valamint a BÉT jó hírnevét vagy üzleti érdekeit sértő célra felhasználni. Tilos a Honlap bármely részére a BÉT előzetes írásbeli engedélye nélkül linkeket építeni, vagy azt kerettechnika alkalmazásával saját weboldal részeként megjeleníteni, továbbá a saját oldalon a BÉT honlapját linkként megjeleníteni, annak tartalmát a forrás megjelölése nélkül felhasználni, illetve másik weboldalon megjeleníteni. E tilalom nem vonatkozik a Kibocsátókra valamint a Szekciótagokra.

A BÉT a honlapra vonatkozóan – a szabad felhasználás körén kívül eső – felhasználói jogosultságokat írásba foglalt felhasználási szerződésben, a felhasználásból származó bevétellel arányos díjazás ellenében engedélyez.

A BÉT a Honlap tartalmára vonatkozó szabad felhasználási lehetőségeket az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a honlap részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a BÉT Honlapjának megjelölésével, valamint az ott esetlegesen megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti;
  • nyomtatott és elektronikus médiában tájékoztatási céllal, a forrás megjelölésével a Honlap tartalmának jelentéktelen része kimásolható, és a nyilvánossághoz közvetíthető;
  • magáncélra bárki készíthet a Honlap jelentéktelen részéről másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja;
  • a forrás megjelölésével iskolai oktatás vagy tudományos kutatás céljára – a célnak megfelelő módon és mértékig – a Honlap tartalmának jelentős része is kimásolható, átvehető, ha az a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Átvételnek minősül az oldal tartalmának olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a BÉT engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a Honlap rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a BÉT jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra.

A Honlap tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a BÉT a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

Felelősségkizárás:

A BÉT törekszik arra, hogy a Honlap tartalmát képező adatok, információk valósak, pontosak, teljesek és időszerűek legyenek, a Honlaphoz való hozzáférés pedig folyamatos és zavartalan legyen, ezeket azonban a BÉT nem szavatolja, és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A BÉT kifejezetten kizárja felelősségét a Honlap tartalmát képező, harmadik személyek által történő információszolgáltatás késedelméért, pontatlanságáért, hibájáért.

A BÉT a Honlap tartalmát képező adatok, információk felhasználásából eredő bármilyen károkért kizárja mindennemű felelősségét. A Honlapon található elemzések, értékelések és válogatások kizárólag tájékoztató jellegűek, nem tekinthetőek illetve nem minősíthetőek a BÉT-től származó befektetési,-jogi, illetőleg egyéb tanácsnak vagy nyilvános ajánlattételnek a Honlapon bemutatott bármely befektetési lehetőség vonatkozásában. A Honlap tartalma nem minősül olyan felhívásnak sem, amely a BÉT által forgalmazott termékekbe történő befektetésre kívánna ösztönözni. Ebből következően a befektetőknek bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt célszerű kikérni saját független befektetési tanácsadójának vagy befektetési szolgáltatójának véleményét.

A Honlapon található, más weboldalakra mutató linkek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, a BÉT azok tartalmának előállításában, semmilyen formában nem működik közre, azok tartalmáért, valamint annak felhasználásából eredő bármilyen kárért kizárja a felelősségét.

A BÉT fenntartja a jogot, hogy Honlapját bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes hozzáférést a BÉT nem biztosítja, bár törekszik arra. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, adatok, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, elérhetetlenségéből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működésből, hiányosságból, félreérhetőségéből esetleges üzemzavarból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, illetőleg információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból eredő károkért, veszteségekért, költségekért való felelősséget a BÉT kifejezetten kizárja.