A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A külső kapcsolattartásban érintett fontosabb személyes adatkezelések a kötelező BÉT belső nyilvántartásban

Általános kommunikációs kapcsolati adatok gyűjtése

§  Az adatkezelés célja: Partner kapcsolatok, üzletfelek, ügyfelek vezetőinek és munkatársainak elérése, értesítése

§  Adatok fajtája: Név, email, telefonszám, lakcím, beosztás, munkáltató

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ /1/. bekezdés a) pontja, érintettek hozzájárulása

§  Érintettek köre: Partnerek, üzletfelek, ügyfelek, vendégek

§  Adatok forrása: Az érintettek által célzottan (levélben, elektronikus levelezésben, névjegyen, telefonon, stb.) tett információátadás és hozzájárulás

 

Elektronikai vagyonvédelmi megfigyelő rendszer, videokamera felvétel rögzítése a BÉT épületében

§  Az adatkezelés célja: Közönség számára is nyitott magánterület
védelme, vagyon- és személyvédelem

§  Adatok fajtája: Videokamerás felvétel

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: 2005. évi CXXXIII. tv. 26., 28. és 31. §-a, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ /1/. bekezdés a) pontja, érintettek hozzájárulása,

§  Érintettek köre: A BÉT épületébe belépő személyek (a BÉT munkavállalói, tisztségviselői, ügyfelei, látogatók, rendezvények résztvevői)

§  Adatok forrása: Elektronikai vagyonvédelmi megfigyelő rendszer

 

A munkavállaló családtagjaihoz tartozó név, lakcím és telefonszám adatok nyilvántartása

§  Az adatkezelés célja: Kedvezményes mobilszolgáltatás igénylése a munkavállaló családtagjai részére

§  Adatok fajtája: Név, lakcím, telefonszám adatok

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ /1/. bekezdés a) pontja, a munkavállaló és a családtagok előzetes tájékoztatáson alapuló kérése és hozzájárulása alapján

§  Érintettek köre: A BÉT munkavállalói által megjelölt családtagok vagy más személyek

§  Adatok forrása: Munkavállaló szóbeli vagy e-mail közlése

 

Hangrögzítés az elektronikus kereskedési rendszer telefonos Helpdeszk szolgáltatásánál

§  Az adatkezelés célja: Üzleti és értékpapír titok védelme, utólagos bizonyíthatóság

§  Adatok fajtája: Hangfelvétel, rajta név, felhasználói név és telefonos jelszó adatokkal és a kért beavatkozás fajtájával (pl. ajánlattörlés)

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ /1/. bekezdés a) pontja, a telefonos Helpdeszk szolgáltatást igénybevevő tőzsdei kereskedő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

§  Érintettek köre: A befektetési szolgáltatók tőzsdei kereskedői, akik a telefonos Helpdeszk szolgáltatást igénybe veszik (brókerek)

§  Adatok forrása: Telefonhívás nyilvános hálózatból

 

A BÉT honlapján történő regisztráció során megadott adatok nyilvántartása

§  Az adatkezelés célja: Felhasználói azonosítást igénylő portálszolgáltatások menedzselése, marketing, direkt marketing, szervezési célok

§  Adatok fajtája: Név, felhasználói név, jelszó, lakcím, email cím, cég neve, beosztás

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ /1/. bekezdés a) pontja, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, tevőleges hozzájárulás

§  Érintettek köre: A BÉT honlapján bizonyos szolgáltatások elérése érdekében regisztrálni kívánó internet használók

§  Adatok forrása: A BÉT honlapján regisztráló felhasználó

 

Szekciótag befektetési szolgáltatók tőzsdei és BÉTa Piaci kereskedőinek (brókereinek) nyilvántartása

§  Az adatkezelés célja: Az elektronikus tőzsdei kereskedési rendszerhez való hozzáférési jogosultságok nyilvántartása és hozzáférés biztosítása a kereskedők számára

§  Adatok fajtája: A tőzsdei, illetve BÉTa Piaci kereskedő neve, lakcíme, beosztása, telefonszáma, kereskedői jogosultságai

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: Tőzsdei szekciótagsági szerződés, illetve BÉTa Piaci kereskedői szerződés alapján a kereskedő hozzájárulása, továbbá a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 315. § (1) bek., a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 55. § (1) bek. és 2007. évi CXXXVI. törvény 7-10. §

§  Érintettek köre: A tőzsdei szekciótag, illetve BÉTa Piaci kereskedő befektetési szolgáltatók tőzsdei kereskedői

§  Adatok forrása: A tőzsdei szekciótag, BÉTa Piacon kereskedési joggal rendelkező befektetési szolgáltató cég vezetése

 

BÉT részvényesek adóügyi adatainak nyilvántartása

§  Az adatkezelés célja: Adóelőleg levonása osztalékfizetésnél, NAV felé adatszolgáltatás

§  Adatok fajtája: Név, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: Szja Törvény, érintettek hozzájárulása

§  Érintettek köre: A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) részvényesei (tulajdonosai)

§  Adatok forrása: Keler Zrt. által kezelt részvénykönyv

 

Tőzsdei rendezvényekre történő regisztráció adatainak nyilvántartása

§  Az adatkezelés célja: Rendezvényszervezés, ismeretterjesztés,
marketing, direkt marketing

§  Adatok fajtája: Név, email cím, lakcím, telefonszám

§  Adatfelvétel kezelésének jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ /1/. bekezdés a) pontja, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, tevőleges hozzájárulás

§  Érintettek köre: A BÉT honlapján bizonyos rendezvényeken való
részvételre regisztrálni kívánó internet használók

§  Adatok forrása: A rendezvényre regisztrációt kérő honlap felhasználó

 

A Tőzsdejáték elnevezésű online játékba való belépés lehetővé tétele, valamint a játékosok tájékoztatása a játék lefolytatásával összefüggésben

§  Az adatkezelés célja: A Tőzsdejáték nevű online játékhoz való folyamatos hozzáférés biztosítása, a játékosok tájékoztatása, a játék lefolytatása.

§  Adatok fajtája: Név, e-mail cím, értesítési cím, belépési azonosító, jelszó, törvényes képviselői hozzájárulás esetén: a képviselt és a képviselőjének neve, lakcíme, anyja neve

§  Az érintetteknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotörvény) 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulása

§  Érintettek köre: Az online játék résztvevői (tizenhat éven aluliak esetén a törvényes képviselőjük is)

§  Adatok forrása: Az adatkezelés érintettjeinek önkéntes adatszolgáltatása

 

BÉT Honlapról elérhető egyéb nyilvántartások:

· Bevezetett értékpapírok referencia adatainak nyilvántartása

· Kibocsátói hírek kereshető nyilvántartása

· BÉT értékpapír piacok forgalmi adatai

· Historikus kereskedési adatok nyilvántartása grafikonos megjelenítéssel

· Index adatok és Index kosár összetételek nyilvántartása

· Hivatalos adatszolgáltatók nyilvántartása

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Bevezetett értékpapírok referencia adatai

BÉT értékpapír piacok kereskedési adatai

Kibocsátói információk

Regionális indexek számításához szükséges bemenő adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A www.bet.hu honlapról való ingyenes adatletöltés.

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Igazolás jellegű, hivatalos, papír alapú adatszolgáltatás költségei a honlapon közzétett historikus díjtáblázat szerint alakulnak.