A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Elérhetőség az alábbi linken:

BÉT Szabályozás

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A BÉT nem
ilyen szerv.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A BÉT nem
ilyen szerv.