Felügyelt költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

Gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

Közalapítványok

A) Adat megnevezése

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek. 

Lapok

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek. 

Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

A BÉT esetében nincsenek ilyen szervek.